ADLİ YIL AÇILIŞI BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 1.09.2023| Okunma Sayısı: 380

 

 

SAVUNMA HAKKINA SAYGI ADİL YARGILANMA HAKKININ TEMELİDİR

Basına ve Kamuoyuna,

Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden bizler, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz. Yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılamamızın sebebi, sadece avukatlara ait meslek sorunu gibi görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu adalet krizidir. Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını bir kez daha çizme zorunluluğu doğmaktadır.

İçinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil; ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç ya da hiç tecelli etmediği bir yargı sisteminden gelmektedir. Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür.

2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı’nda “2.6 Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması” başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek tespit ediliyoruz. Özellikle “Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir”, “Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır” ve “Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır” şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini, avukatların kendileri adına asaleten, savunması üstlendikleri yurttaşlar adına vekaleten talep etmek en doğal hakkımızdır.

Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım; hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir.

Yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişletildiği; avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz.

        Kamu hizmeti olan Adli Yardım ve CMK görevinde bugün CMK ‘da 4358, Adli Yardım’da 2467 olmak üzere toplam 6825 avukatımız Antalya’da gönüllü olarak görev almaktadır. Meslektaşlarımızın vermiş olduğu hizmete karşılık aldıkları ücret çok düşük olmakla birlikte vekalet ücreti ödemeleri aylar sonra meslektaşlarımıza ödenerek mağduriyete sebebiyet verilmektedir. Adli Yardım ve CMK görevlerinin meslektaşlarımız açısından artık sürdürülebilirliği kalmamıştır. Yeni Adli Yıl’da bu yöndeki sorunların da ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz.

        Antalya’da Bölge İdare Mahkemesi kurulması için imza topladık ve bu yöndeki taleplerimizi Adalet Bakanlığı’na ilettik. Sürecin takipçisiyiz. Aynı zamanda bir süredir uygulaması devam eden ve meslektaşlarımız ile vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren Ticaret Mahkemelerinin yargı alanı ile ilgili taleplerimize yönelik ısrarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir. Manavgat’ta veya Serik’te bulunan bir vatandaşımızın açacağı ticari dava için Alanya’ya gitmek zorunda bırakılmasının mantığı ve izah edilebilir tarafı bulunmamaktadır. Devlet, adaleti vatandaşına götürmekle yükümlüdür. Bu hukuk devletinin bir gereğidir.

        Geçtiğimiz Adli yıl içerisinde bazı mahkemelerin duruşmalara keyfi olarak geç başlamalarına, akşam saatlerinde duruşma yapılmasına ve yeni açılan bir davada nerdeyse 1 yıl sonrasına duruşma günü verilmesine şahit olduk. Makul sürede yargılanma hakkına zarar veren tespit ettiğimiz bu sorunları ilgili makamlara ilettik ve çözüm noktasında mücadelemizi tüm kararlılığımız ile sürdüreceğiz. Yeni adli yılda temennimiz; benzer uygulamalar ile karşı karşıya kalmamamız ve adaletin makul sürede tecelli etmesidir.  

Vatandaşların kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri ülkeleri, diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adalet mülkün temeli; adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise savunma hakkı ve bağımsız avukatlık faaliyetidir. Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç tecelli ettiği veya hiç tecelli etmediği bir adli sistemin mülkün temeli olması mümkün olmadığı gibi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmeyen bir yargı sisteminden adil yargılanma beklenmesi de mümkün değildir. Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz.01.09.2023

                                                                ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Eylül 2023><<
Eylül 2023
 PSÇPCCP
3628293031123
3745678910
3811121314151617
3918192021222324
402526272829301
412345678

29.09.2023
AV. HÜSEYİN GEÇİLMEZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.