01/09/2022-31/12/2022 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLAN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Tarih: 24.10.2022| Okunma Sayısı: 12150

01.09.2022-31.12.2022 DÖNEMİ AVUKATA ÖDENECEK EN DÜŞÜK ÜCRET

ÇİZELGESİ

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

01.

MİRASÇILIK BELGESİ ALINMASI

11.400,00TL

02.

TAHLİYE VE AKDİN FESHİ DAVALARI

25.400,00TL + Dava Değerinin %10’u

03.

VESAYET/KAYYUM DAVALARI

25.400,00TL

04.

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR

25.400,00TL

05.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI

25.400,00TL + Dava Değerinin %10’u

06.

TEREKEDE İHTİYATİ TERBİRLER,MİRASIN REDDİ/MİRAS ŞİRKETİNE TEMSİLCİ ATANMASI İLİŞKİN DAVALAR

25.400,00TL

07.

MİRASTA DEFTER TUTULMASI

17.000,00TL

08.

KİRA TESPİTİ VE KİRA BEDELİNİN ARTIRIMI DAVALARI

(Yıllık Kira Bedeli 153.600,00 TLden fazlaysa)

25.400,00TL + Dava Değerinin %10’u

09.

HASAR TESPİTİ VE DİĞER TESPİT İŞLEMLERİ

13.600,00TL

10.

TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ

16.400,00TL

11.

ZİLYEDLİĞİN KORUNMASI

16.400,00TL

12.

MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ

8.625,00TL

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

01.

TAPU VE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNCE KAYITLARDAKİ BİLGİLERİN DÜZELTİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI

25.400,00TL

02.

YAŞ DÜZELTİLMESİ

25.400,00TL

03.

TENKİS DAVALARI

38.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

04.

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVALARI

32.000,00TL + Dava Değerinin %10’u

05.

MİRASTA İADE DAVALARI

38.000,00TL +Dava Değerinin %10’u

06.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI

38.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

07.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI

45.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

08.

ÖN ALIM DAVALARI

38.000,00TL +Dava Değerinin %10’u

09.

GEÇİT HAKKI DAVALARI

31.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

10.

ECRİ MİSİL DAVALARI

33.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

11.

HER TÜRLÜ ALACAK VE MADDİ/MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

24.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

12.

KAMULAŞTIRMA BEDEL ARTIRIMI DAVALARI

24.000,00TL +Dava Değerinin %10’u

13.

EŞYA TESPİTİ/DİĞER TESPİTLER

 • Şehir İçi
 • Şehir Dışı
 • 15.500,00TL
 • 23.000,00TL

14.

TİCARİ ŞİRKET KARARLARI HK. ORTAKLAR ADINA AÇILACAK DAVALAR

35.000,00TL

15.

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVALAR

35.000,00TL

16.

TENFİZ KARARLARI

38.000,00TL

17.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR-HUKUK DAVALARI

23.000,00TL +Dava Değerinin %10’u

18.

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

35.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

19.

DERNEK FESHİ

37.500,00TL

20.

KAMBİYO SENEDİ ZAYİ VE İPTAL DAVALARI

24.000,00TL

21.

GENEL MAHKEMELERDE İHTİYATİ HACZE İTİRAZ DAVALARI

15.000,00TL+dava değerinin %15’i

 

AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

01.

EVLENMEYE İZİN/KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI VS

12.000,00TL

02.

EVLAT EDİNME

17.500,00TL

03.

NİŞANIN BOZULMASINDAN DOĞAN DAVALAR

24.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

04.

BOŞANMA DAVALARI(ÇEKİŞMELİ)

38.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

05.

BOŞANMA DAVALARI(ANLAŞMALI)

24.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

06.

BOŞANMA DAVALARI(ÇEKİŞMELİ+TAZMİNAT İSTEMLİ)

38.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

07.

SOYBAĞININ REDDİ/SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ/BABALIK VE VELAYET DAVALARI

32.000,00TL

08,

NAFAKA

18.000,00TL

09.

ÇOCUK MALLARI VE AİLE MALLARI İLE İLGİLİ DAVALAR(BOŞANMA DAVASI AKABİNDE VEYA BİRLİKTE AÇILAN AİLE MALLARININ TASFİYESİ DAVALARI HARİÇ)

24.000,00TL

10.

VESAYET DAVALARI

24.000,00TL

11.

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARI

24.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

12.

6284 SAYILI YASADAN DOĞAN DAVALAR-davadan bağımsız talepler ve devam eden süreci kapsar

10.000,00TL

 

 

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

01.

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI

24.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

02.

İSTİHKAK DAVALARI

24.000,00TL

03.

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

20.000,00TL

04.

İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR(imzaya itiraz/borca itiraz/haczin kaldırılması/şirket)

18.000,00TL

05.

İCRA VE İFLAS KANUNUNDAN DOĞAN İPTAL DAVALARI

18.500,00TL

06.

İCRA TAKİPLERİ

 • Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri

 

 • Değeri Para İle Ölçülemeyen İcra Takipleri
 • Alacak tutarının %12’si-1/2’si peşin olmak üzere
 • 28.000,00TL

 

07.

İHALENİN FESHİ DAVALARI

 • Taşınabilir Mal İhaleleri
 • Taşınmaz Mal İhaleleri
 • 20.000,00TL
 • 15.000,00TL bu miktarlardan az olmamak üzere bedelin %15’i

 

CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

01.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 • Sanık Müdafiliği
 • Katılan Vekilliği

 

 

 • 80.000,00TL
 • 55.000,00TL

02.

ASLİYE CEZA MAHK.’DE GÖRÜLEN DAVALAR

 • Sanık Müdafiliği
 • Katılan Vekilliği

 

 • 45.000,00TL
 • 32.000,00TL

03.

İNFAZ SAVCILIĞI/HAKİMLİĞİ VE SULH CEZA HAKİMLİKLERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR(Şüpheli Müdafiiliği/Sorgu)

25.000,00TL

04.

PARA CEZALARINA İTİRAZ

20.000,00TL

05.

BASİT YARGILAMA USULÜ

12.000,00TL

06.

SERİ YARGILAMA USULÜ

10.000,00TL

07.

CUMHURİYET SAVCILIĞI SORUŞTURMA AŞAMASINDA MÜDAFİLİK

10.000,00TL

08.

FİKRİ SINAİ HAKLAR KONULU DAVALARDA

 • Şikayet Takibi
 • Müdahil Vekilliği
 • Sanık Vekilliği
 • 12.000,00TL
 • 12.000,00TL
 • 45.000,00TL

 

İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

01.

DEĞERİ PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR DAVALAR

20.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

02.

DEĞERİ PARA İLE ÖLÇÜLEMEYEN DAVALAR

28.000,00TL

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ/MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

01.         TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDE GÖRÜLEN DAVALAR       10.000,00TL +dava değerinin %10’u

02.         TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR       20.000,00TL+dava değerinin %10’u

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

01.

İPTAL DAVALARI

35.000,00TL

02.

TAM YARGI DAVALARI

35.000,00TL +Dava Değerinin %10’u

03.

VERGİ UYUŞMAZLIĞINDAN DOĞAN DAVALAR

35.000,00TL+Dava Değerinin %10’u

04.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ(İstinaf Merci Olarak)

38.000,00TL

05.

DANIŞTAY(İlk Derece Mahkemesi Olarak)

38.000,00TL

06.

DANIŞTAY(Yüksek Mahkemesi Olarak)

 

38.000,00TL

07.

4483 SAYILI YASA GEREĞİNCE YAPILACAK İTİRAZLAR

10.000,00TL

 

 

 

DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

01.

BÜRODA SÖZLÜ DANIŞMA

İlk 15 dk 700,00TL/takip eden her saat 3.000,00TL

02.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM ARAÇLARIYLA DANIŞMA

750,00TL takip eden her saat için 3.000,00TL

03.

YAZILI DANIŞMA

9.000,00TL

04.

ÇAĞRI ÜZERİNE GİDİLEN YERDE DANIŞMA

Büroda danışma ücreti+%50

05.

İHTARNAME/İHBARNAME/PROTESTO DÜZENLEME

8.000,00TL

06.

DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ

10.000,00TL

07.

İSTİNAF/TEMYİZ/KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ

13.000,00TL

08.

MİRAS SÖZLEŞMESİ/İSTİSNA SÖZLEŞMESİ/TAKSİM SÖZLEŞMESİ

30.000,00TL

09.

DİĞER HER TÜRLÜ SÖZLEŞME DÜZENLEME

15.000,00TL

10.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE DURUŞMAYA KATILMA

26.000,00TL

11.

YARGITAYDA DURUŞMAYA KATILMA

38.000,00TL

12.

ŞİRKET ANA SÖZEŞMESİ/TÜZÜK/VAKIF SENEDİ/VASİYETNAME/YÖNETMELİK DÜZENLEME

40.000,00TL

13.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile İHTİYATİ HACİZ, İHTİYATİ TEDBİR, FİKİR VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNA GÖRE TOPLATMA İŞLERİ

24.000,00TL

14.

ŞİRKETLERDE SÜREKLİ DANIŞMANLI K ÜCRETLERİ

(Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak-Aylık)

24.000,00TL

15

İDARİ SORUŞTURMADA VEKİLLİK

8.000,00TL-İTİRAZ HUSUSUNDA İTİRAZ ÜCRETİ GEÇERLİDİR

16.

SAYIŞTAY DAVALARI

38.000,00TL +Dava Değerinin %10’u

17.

VAKIF VE SENDİKALARDA SÜREKLİ DANIŞMANLIK

38.000,00TL

18.

ANAYASA MAHKEMESİ

 • Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan davalar
 • Bireysel Başvuru
 • 40.000,00TL
 • 30.000,00TL

19.

AİHM BİREYSEL BAŞVURU

 • Duruşmalı
 • Duruşmasız

 

 • 75.000,00TL
 • 50.000,00TL

20.

SÜREKLİ VEKALET İLİŞKİSİNDE AYLIK-BİREYSEL

16.000,00TL

21.

BELİRLİ BİR DAVAYLA İLGİLİ OLMAKSIZIN RESMİ DAİRELERDE İŞ TAKİBİ

16.000,00TL

22.

ARABULUCULUKTA TARAF VEKİLLİĞİ

9.000,00TL+anlaşma ile sonuçlanmış ise anlaşılan bedelin %10'u

23.

VERGİ UZLAŞMA KOMİSYON İŞLEMLERİ

20.000,00TL+%15

24.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI SONRASI SATIŞ MEMURLUĞUNCA YAPILAN İŞLERİN TAKİBİ

10.000,00TL+ payın %20’si

 

 • Yukarıda belirtilen ücretler peşin ücretler olup, KDV eklenmemiş halidir.
 • Yukarıda belirtilen ücretlerin altında veya ücretsiz olarak anlaşma yapan ve ücret alan meslektaşlar etik kurallara aykırı hareket etmiş olacaklardır.
 • Bulunulan yargı çevresi dışında alınan işlerde ve yapılan iş takiplerinde bültendeki ücretlere %50 eklenerek hesaplama yapılacaktır.
 • Müvekkilden alınacak ücretler açısından avukata ödenecek en az ücret çizelgesinde belirtilen ücret peşin ve dava sonunda alınacak ücretin dava konusu değerin %25’ini aştığı hallerde %25 oranında vekâlet ücreti alınacaktır.
 • Bu tarife tavsiye niteliğinde olmasının yanında, etik kurallar gereğince meslekte birliğin sağlam hale getirilmesi amacıyla önem arz etmektedir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

17.06.2024
AV. HÜSEYİN GEÇİLMEZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.