ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 12.GELENEKSEL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Tarih: 29.03.2023| Okunma Sayısı: 1128

                               ANTALYA BAROSU           

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ORTAOKULLAR

(5-6-7-8.SINIFLAR)

                  2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

                          12. GELENEKSEL         

 RESİM YARIŞMASI

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA

ÇOCUK GÖZÜYLE

ATATÜRK VE CUMHURİYET   

 

                               

 1.

 BİSİKLET

  2.                                 3.

         TABLET                  HEDİYE ÇEKİ

 

 MANSİYON

   BOYA TAKIMI  RESİM SEHPASI

 

Başvuru    :  Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Tel:02422386155

                    Adres :Meltem Mah.3822 Sok.Barohan Kat 2.ANTALYA

                    Baro İlçe Temsilcilikleri. Adres:İlçe Adliyeleri Baro odaları.

Tarihi        : Başvuru başlama tarihi. 27.03.2023 son başvuru tarihi :17.04.2023   

 

Şartname Antalya Barosu,Merkez Adliye Baro Odaları ,İlçe Baro Ttemsilcilikleri ,İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ,Okul Müdürlükleri ve www.antalyabarosu.org.tr den  temin edilebilir

 

 

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ORTA OKUL 5-6-7-8.SINIFLAR (İKİNCİ KADEME) 2022-2023 ÖĞRETİM YILI ONİKİNCİ GELENEKSEL RESİM YARIŞMASI

ÖZEL ŞARTNAMESİ  

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Etkinlikleri ” kapsamında, Antalya İline  bağlı Orta Okullar (5-6-7-8.sınıf) öğrencilerinin katılabileceği resim yarışması düzenlenmiştir.

 

YARIŞMANIN AMACI

MADDE 1

23 Nisan 1920’de hem saltanata hem de işgal güçlerine karşı başlatılan milli mücadele hareketiyle, ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız bir Türkiye'nin temelleri atılmış ve çocukları haklarına saygı duyulması gereken bir birey olarak kabul eden , çocukları serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını  olduğu gibi ifade etmeye teşvik eden Mustafa Kemal Atatürk  23 Nisan’ı; dünya barışının simgesi ve Cumhuriyetin bekçisi olarak gördüğü çocuklara armağan etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda ise  Mustafa Kemal Atatürk’ün  hazırladığı Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlenmiştir.

“Özgürlük ve bağımsızlık” idealiyle Kurtuluş Savaşı’nı kazanan milletimiz, 29 Ekim 1923’te en ideal yönetim şekli olan Cumhuriyet’e kavuşmuştur.

Cumhuriyet’in ilanı, Türk tarihinin en büyük çağdaşlaşma, demokratikleşme ve kalkınma projesidir. Atatürk’ün önderliğinde başlatılan devrimler ülkemizin her alanında gelişmesi ve ilerlemesinin önünü açmıştır. Cumhuriyet yönetimi hukuk devleti anlayışını beraberinde getirmiş ve başta kadınlar olmak toplumun tüm kesimleri kanunlar önünde eşit hale gelmiştir. Cumhuriyet vatandaşı olmak; fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür bireyler olmak demektir.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında;  Demokrasinin temel yönetim biçimi olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimleri ile demokratik ve bağımsız bir Türkiye bilincinin çocuklarda sağlıklı bir biçimde oluşturulması, Cumhuriyet’in  kazanımları ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde  uygar bir toplum haline gelişe dikkat çekmek , yarının teminatı olan  genç neslin  Cumhuriyetin en önemli kazanımları olan hak ve özgürlükler konusunda bilinçlendirilmesi ve  çocukların RESİM YARATICILIKLARINI  desteklemek  yarışmanın amacını oluşturmaktadır.  

 

YARIŞMANIN KONUSU

MADDE 2

Antalya İl Sınırları içerisinde 5-6-7-8.sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasında   “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet” temalı Resim Yarışması.

 

KAPSAM
MADDE 3

Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini,  yapılacak işlemleri, yarışmaya katılan eserlerin duyurulması ve sergilenmesi, dereceye girecek eserlere verilecek ödüller ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 

YARIŞMAYA KATILACAKLAR

MADDE 4

Resim Yarışmasına Antalya İlindeki resmi ve özel tüm Ortaokullar (5-6-7-8.Sınıf) öğrencileri katılabilecektir.

ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 5

5.1.Konusu““Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet” olmak üzere yapılacak resimlerin içeriği; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele,  Cumhuriyetin  İlanı ve  Cumhuriyet Kazanımları , Demokrasi, Hak ve Özgürlükler,  temalarını içerecek şekilde olacaktır.

5.2. Resimler, Türk Milli Eğitiminin amaç ve temel ilkelerine uygun olacaktır.

5.3.Yarışmaya katılacak eserlerin özgün olması, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve  herhangi bir kaynaktan alıntı yapılmamış olması gerekir.

5.4 Her öğrenci yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilecektir.

5.5.Eserlerin boyama tekniği serbest olup her türlü boya malzemesi kullanılabilecektir. (karakalem, suluboya, akrilik, guvaj, baskı resim, yağlı boya). Fotokopi ve yapıştırma mozaik gibi tekniklerle hazırlanan eserler ile bilgisayar ortamında hazırlanan eserler kabul edilmeyecektir.
5.6.Eserler 50×70 cm ebatlarında yatay veya dikey olarak hazırlanacaktır.
5.7.Eserler rulo yapılmayacak, 50x70 paspartulu olarak ve iki mukavva arasında korunarak teslim edilecektir. Aksi halde eserlerin hasar görmesinden Baromuz sorumlu olmayacaktır. 
5.8. Eserlerin ön yüzünde kesinlikle ad- soyad isim ve imza bulunmayacaktır. Resmin arka tarafına sadece  rumuz yazılacak ve ekte yer alan “katılım formu” (Ek:1) doldurularak kapalı zarf içinde eserin orijinal yüzüne zarar vermeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

5.9.Eserler, katılım formu ile birlikte 27 Mart 2023  ile  17 Nisan 2023  tarihleri arasında doğrudan Baro Başkanlığı’na İlçelerde ise Adliyelerdeki Baro temsilciliklerine  teslim edilecektir. Resimler 17 Nisan  2023  tarihine kadar  belirtilen adreslere elden veya posta, kargo gibi vasıtalarla teslim  edilmediği takdirde kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve Postada olabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 6

6.1.Bu özel şartname ve yarışma afişleri en geç 17 Mart 2023 tarihine kadar Baro Başkanlığınca Antalya Valiliğine gönderilecektir.

6.2.Valilikçe bu şartname ve afişlerin resmi ve özel tüm İlköğretim Okulu müdürlüklerine ulaştırılması sağlanacaktır.

6.3. Okul Müdürlüklerince öğrencilere gerekli duyuru derhal yapılacaktır

6.4.Yarışma sonuçları 19.04.2023 günü “Antalya Barosu resmi Internet sitesi” nde (www.antalyabarosu.org.tr) açıklanacaktır. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin ödül ve sergi açılış töreni, 24 Nisan 2023 günü saat:16:30’da Mimarlar Odası Sergi Salonunda yapılacaktır.  

6.5. Yarışmaya katılan eser sayısının  ON (10) resmin altında kalması halinde    yarışmayı  iptal etme hakkı saklı tutulmuş olup  bu durumda  yarışmaya katılan eserler  talepleri halinde , eser sahiplerine iade edilecektir

MADDE 7

Dereceye girsin veya girmesin yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.

Eser sahibi tarafından hiçbir telif hakkı istenmeyecek olup,telif hakları Antalya Barosu’na ait olacaktır. Eserler Antalya Barosunca bastırılacak her türlü afiş,broşür,poster,kitap,dergi,gazete v.b. gibi materyallerde kullanabilecektir.

DEĞERLENDİRME KURULU

MADDE 8

Antalya Barosu           ; Çocuk Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yadigar Gedik Toy,   Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Serap Ertuğrul, Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av.Mehmet Tekin

Öğretmenler    ; Nurcan Özkan (Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu  Lisesi Resim Öğretmeni), Zerrin Kırbay (Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu  Lisesi Resim Öğretmeni) , Soner Kolbüken (Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu  Lisesi Resim Öğretmeni, Ali Yanık ((Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu  Lisesi Resim Öğretmeni)

 

ÖDÜLLER

 

  1. BİSİKLET
  2. TABLET

                                                                 3.  HEDİYE ÇEKİ

MANSİYON: BOYA TAKIMI VE RESİM SEHPASI

 

                                                        ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

ADRES:Meltem Mah.3822 Sokak Baro Han.Kat:2 ANTALYA  

Tel: 02422386155

 

Not : Şartname madde 5.7 ve 5.8’de belirtildiği üzere Rumuzsuz. Paspartusuz ve katılım formsuz teslim edilen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu nedenle katılım formunun mutlaka kapalı zarf içinde olması ve resim üzerinde sadece rumuz yazılması önemle duyurulur.

 

Şartname ve yarışma ile ilgili tereddüt ve sorun halinde Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Serap Ertuğrul’dan Tel.05334389495 bilgi alabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATILIM FORMU

ADI :

SOYADI :

DOĞUM TARİHİ :

OKUDUĞU OKUL/ BÖLÜM :

SINIFI/ NUMRASI :

EV ADRESİ :

CEP TELEFON :

RUMUZ :

E-MAİL :

TARİH :

İMZA :

RESİM ÖĞRETMENİ CEP :

 

 

2023 RESİM YARIŞMASI ŞARTNAME.doc

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

18.04.2024
AV. HÜSEYİN GEÇİLMEZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.