HESAPLAMA ARAÇLARI

 

CMK HESAPLAMA ARACI.xls

 

CMK TEVKİFATLI CMK HESAPLAMA ARACI.xls

 

BERAAT VEKALET ÜCRETİ ÇOCUK MAH. %8 TEVKİFATLI MAKBUZ ÖRNEĞİ (VEK.ÜC. 2000 TL ÜZERİ).xlsx

BERAAT VEKALET ÇOCUK MAHKEMESİ %8 TEVKİFATLI MAKBUZ ÖRNEĞİ (VEKALET ÜCRETİ 2.000 TL ÜZERİ).xls

 

BERAAT VEKALET ÜCRETİ KDV TEVKİFATLI MAKBUZ ÖRNEĞİ (2.000 TL ÜZERİ).xls

 

BERAAT VEKALET ÜCRETİ TEVKİFATSIZ MAKBUZ ÖRNEĞİ (2.000 TL ALTI).xls

 

 

 

 

BERAAT VEKALET ÜCRETİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 

1-İban bilgilerinin bulunduğu ıslak imzalı Talep Dilekçesi. (Dilekçede dilekçe ekleri belirtilmeli)

 

2-Gerekçeli Karar ve Kesinleşme Şerhinin Ön Büro ya da Mahkemesinden “UYAP Çıktısı” olduğu onaylanmış, onaylayan kişinin sicil bilgilerinin yazılı olduğu mühürlü ve imzalı çıktısı.

 

3-Unvan, isim, tarih ile aslı gibidir onayı yapılmış ıslak imzalı ahzu kabza yetkisi içeren Vekâletname sureti.(Fotoğraf çıktısı olmamalı. Fotokopi üzerinden yapılmalı.)

 

4-E-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının üzerine unvan, isim yazılarak (ya da kaşe basılarak) ıslak imza ile imzalanması. (Elektronik imza bulunsa dahi ıslak imza atılması gerekiyor)

 

5-Gerekçeli kararda talepte bulunun Avukatın ismi sanık vekili olarak yazılmamışsa Mahkemeden sanık vekili olduğuna dair Ek Karar ya da Tavzih Kararının “UYAP Çıktısı” olduğu onaylanmış, onaylayan kişinin sicil
bilgilerinin yazılı olduğu mühürlü ve imzalı çıktısı

 

6-Gerekçeli kararda sanığın birden fazla vekili varsa, diğer vekillerden alınacak ıslak imzalı Muvafakatname. (Muvafakatname Mahkeme üzerinden elektronik imzalı olarak verilmişse Mahkeme ya da Ön Bürodan “UYAP
Çıktısı” olduğu onaylanmış, onaylayan kişinin sicil bilgilerinin yazılı olduğu mühürlü ve imzalı çıktısı sunulmalı)

 

7-Tüm evrakların asıl ve suretlerinin ayrı kapaklı dosyaya konulması.