2019 YILI TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ