STAJA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ BELGE VE BELGE ÖRNEKLERİ
Tarih: 23.06.2022 | Okunma Sayısı: 109867

·         Baromuzda staj yapmak için; EVRAK LİSTESİNDE (EVRAK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ)  belirtilen evrakları eksiksiz tamamladıktan sonra evraklarınızı teslim etmek üzere;

https://antalya.sddbaro.net/stajonbasvuru/ linkine tıklayarak RANDEVU almanız gerekmektedir. Staja Başlama ve Bitim Başvurulardaki yoğunluk nedeni randevusuz başvuru alınamamaktadır.

·          Randevu saatinde de Merkez Binamızda bulunan Evrak kayıt bölümünden “ İSTEM DİLEKÇESİ” ni kayıt altına alıp, ilgili birimde işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

·         İlçede yapılacak başvurular da ise; Baromuz İlçe Temsilciliklerinde bulunan personellerimize evraklarınızı randevusuz teslim edebilmektesiniz.

· Kimlik başvurularınızı ADLİYE STAJINIZA BAŞLADIKTAN SONRA aşağıda bulunan Kimlik Başvuru Talimatnamesinde bulunan adımları izleyerek yapabilirsiniz.

STAJA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ&S230;

BAŞVURU DİLEKÇESİNE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ&S230; ( EK -1)

TAAHHÜTNAMEYE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ&S230;. (EK 2)

BİLDİRİM KAĞIDINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ&S230; ( EK 3)

RAPOR YAZISINA (TEK AVUKAT) ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ&S230;. (EK 4)

TAKDİM YAZISINA (İKİ AVUKAT) ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ&S230; (EK 5)

AVUKAT MUVAFAKATNAMESİNE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ&S230; (EK 6)

YANINDA STAJ YAPILACAK AVUKAT BELLİ DEĞİL İSE; GEREKLİ BEYANA ULAŞMAK İÇİN  LÜTFEN TIKLAYINIZ&S230; (EK 7)

 

STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

LÜTFEN OKUYUNUZ

  • Başvuru belgelerinizi açıklamalara uygun bir şekilde temin etmeniz ve başvurularda yığılmalara neden olmamak için belgelerinizi aşağıdaki sıralamaya göre dizerek teslim etmeniz ve bilgilerinizi eksiksiz doldurup imzalamanızı ve imzalatmanızı rica ederiz.

     

  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya halen çalışmakta iseniz, kurumunuz/kurumlarınız ile yazışma yapılarak sicil özeti ve disiplin yönlerinden hakkınızda soruşturma veya kovuşturmayı gerektirir bir fiil bulunup bulunmadığına dair bilgi talep edilir ve başvurunuz yazışmalar tamamlandıktan sonra sonuçlandırılır.

 

***** Kamu Kurum ve Kuruluşları veya sigortalı çalışan stajyer avukatların kurumlarından/iş yerlerinden TBB' nin 2022/49 sayılı duyurusu gereği; 

Kamu ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2.ve 3.fıkraları uyarınca ilgiliye (yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma) imkanı verilerek kurum / işyeri tarafından stajın kesintisizlik ilkesine uygun ve staj eğitimlerini aksatmayacak şekilde staj yapılmasına kolaylık sağlanacağına dair belge sunulması gerekmektedir.

  • Ad- Soyad ve doğum tarihi gibi şahsi durumları yönünden mahkeme kararları veya idari işlemlerle yapılmış değişiklik veya düzeltmeler varsa; buna dair belgeler veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ile bu değişikliklere göre düzenlenmiş arşiv kayıtlı adli sicil kaydı getirilmelidir.
  •  
  •  

     Lütfen E- Devletden alınan belgelerde belirtilen linkleri dikkate alarak belgelerinizi alınız. (CTRL+Tıklayınız) veya ENTER tuşunu kullanabilirsiniz)

  • Belgelerin biri asıl diğeri aslından çekilmiş fotokopi olabilir.

İSTENEN BELGELER

ADEDİ

AÇIKLAMA

1- Baroya Yazılan İSTEM DİLEKÇESİ

2 Adet

EK 1

2- Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin noter veya okul onaylı suretinin aslı ve 1 Adet Fotokopisi

Yurtdışındaki Üniversitelerin Mezunları diplomaya ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneğini, YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesi ile noksan dersin bulunmadığına dair noter onaylı belgeleri de sunacaklardır. ( TBB 2023/49 Sayılı Duyurusu)

KKTC Üniversiteleri mezunlarının diplomaya ek olarak ÖSYM giriş belgelerini (Sınav Sonuç Belgesi) ibraz etmeleri zorunlu olup, YÖK tarafından düzenlenen “denklik” veya “Anlaşmaya Uygunluk Yazısı” almak zorunda olan mezunların söz konusu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

2 Adet


Belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir.Ayrıca kapatılan üniversitelerin sadece noterden onaylanmış diploması kabul edilmektedir.

Diplomanız veya Geçici Mezuniyet Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; aşağıda unvanları yazan yetkililerden biri tarafından onaylamadı ise; belgenizi NOTERDEN onaylatmanız gerekmektedir.

• Öğrenci İşleri Şefi veya Yardımcısı

• Öğrenci İşleri Müdürü veya Yardımcısı

• Öğrenci İşleri Daire Başkanı

• Fakülte Dekanı ve Yardımcısı

• Fakülte Sekreteri

3 – Yüksek Öğretim Mezuniyet Doğrulama Belgesi

2 Adet

E- devlet şifreniz ile aşağıdaki adresten alabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama

4- İkametgah (Yerleşim Yeri Belgesi)

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama

2 Adet

E-devlet şifresiyle alınan belgeler kabul edilmektedir. Yerleşim yeri sadece Antalya ve İlçeleri kabul edilecektir.

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet

Türk vatandaşlığından çıkıp mavi Karta sahip olanlardan ayrıca 1 adet noter onaylı mavi kart sureti istenmektedir.

6- Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı

Sabıka Kaydını yandaki açıklamalar haricinde E-Devletten alabilirsiniz.

Belgede kayıt varsa ilgili mahkeme kararının ONAYLI BİR ÖRNEĞİNİN eklenmesi gerekmektedir.

2 Adet

Nüfus Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi idari bir işlem nedeni ile nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde ADLİYEDEN alınan arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

7 - Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlette         NÜFUS AİLE –Kuruma ibraz seçeneklerini seçmeniz gerekiyor. https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama

2 Adet

E-devlet şifresiyle alınan belgeler kabul edilmektedir. Evlilik durumunda kapalı olan kayıt ve eski eşe göre seçenekleri ile alınması gerekmektedir.

8- Sağlık Raporu (Avukatlık yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair “resmi tabipliklerin” herhangi birinden alınacak doktor raporu. (Yönetmelik gereği Özel Hastane Kabul edilememektedir.) https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-201852-80352

2 Adet

TBB’ NİN https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-20205-81044 DUYURUSU EKİNDE BULUNAN SAĞLIK BAKANLIĞININ YAZISI UYARINCA SAĞLIK RAPORLARINIZI AİLE HEKİMLERİNİZDEN ALABİLİRSİNİZ.

9- Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi (3 kurumu da gösterir şekilde) https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulamaadresinden alınabilir.

b) Ek olarak sağlık hak sahipliğinizi (provizyon) gösterir belge. https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama adresinden alınabilir.

2 Adet

Başvuru yapacağınız tarih itibariyle veya en geç üç (3) gün öncesi için alınacaktır.

10- Taahhütname

2 Adet

Lütfen okuyarak imzalayınız. EK 2

11- Bildirim Kağıdı

2 Adet

Lütfen okuyarak imzalayınız. EK 3

12- Rapor Yazısı

2 Adet

Antalya Barosu üyesi 1 (BİR) Avukat tarafından imzalanacak. Takdim Avukatları,Yanında staj yapılacak avukat,1.Dereceden Akraba, Yönetim Kurulu Üyesi Hariç, 5 yıllık kıdem gerekmez. EK 4

13- Takdim Yazısı

2 Adet

 

Antalya Barosu üyesi 2 (İKİ) Avukat tarafından imzalanacak. Rapor Avukatı, Yanında staj yapılacak avukat,1.Dereceden Akraba, Yönetim Kurulu Üyesi Hariç, 5 yıllık kıdem gerekmez. EK 5

14- a) Yanında Staj Yapılacak Avukat Bildirim Dilekçesi (Stajyer Avukat Adayı tarafından doldurulup imzalanacak)

b)Yanında Staj Yapılacak Olan Avukatın Olur Belgesi (Rapor ve Takdim Yazılarını İmzalayan Avukatların Haricinde)

c) Yanında Staj Yapılacak Avukat Bulunamadığı takdirde ekte bulunan Taahhütnameyi imzalayınız.

* Bu belge 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 17/3 maddesi ve 22.maddesi gereği istenilmektedir.

2 Adet

Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur. EK 6

 

 

Yanında staj yapacağınız Avukat bulamadığınız takdirde stajınızın ilk 6 ayı bitmeden getirebilirsiniz.

Ancak ekte bulunan Taahhütnameyi imzalayanız.EK 7

15-A) 6 Adet BİYOMETRİKVesikalık Fotoğraf

B)1 Adet Mektup Zarfı – (Küçük)

 

 

Fotoğraflar Cüppeli ya da kepli kabul edilmeyecektir.

16- Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi

2 Adet

Askerlik Görevini Yapmış Olanlar İçin

17- Memuriyet /İş Yeri Belgesi

Özel işyerinde sigortalı olarak çalışan stajyer avukat adayları tarafından;

          • İşin niteliğini, iş yerinin adresinin ve çalışma saatlerini gösterir iş akdi ile işe giriş bildirgesinin,

***** Kamu Kurum ve Kuruluşları veya sigortalı çalışan stajyer avukatların kurumlarından/iş yerlerinden TBB' nin 2022/49 sayılı duyurusu gereği; 

Kamu ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2.ve 3.fıkraları uyarınca ilgiliye (yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma) imkanı verilerek kurum / işyeri tarafından stajın kesintisizlik ilkesine uygun ve staj eğitimlerini aksatmayacak şekilde staj yapılmasına kolaylık sağlanacağına dair belge sunulması gerekmektedir.

1 Adet

4/A , 4/B, 4/C sigorta kaydı ile çalışanlar için.


 

ETKİNLİK TAKVİMİ

25.07.2024
AV. HÜSEYİN GEÇİLMEZ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.