CEZAEVLERİ VE İNFAZ REJİMİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞTAY
<p><a href="/uploads/07/program.CEZAEVLERİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI ÇALIŞTAY PROGRAMI (2).docx">CEZAEVLERİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI ÇALIŞTAY PROGRAMI</a></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12px;">CEZAEVLERİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong>ÇALIŞTAYI</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration: none; color: red;"> </span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration: underline;" color="red">AYRINTILI PROGRAM</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">ANTALYA – 10 Mart 2018- Cumartesi</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">SABAH</span></strong></span></p> <ol style="list-style-type: upper-roman;"> <li><span style="font-size: 12px;">Oturum </span> <p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-variant: small-caps; color: red;">Cezaevlerinde insan onurunun korunması ve</span></strong><span style="font-variant: small-caps;"> <strong><span style="color: red;">sürdürülmesi</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Sunumlar:</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong>Mustafa EREN – Berivan KORKUT</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Uzmanları)</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong>Av. Münip ERMİŞ</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(Antalya Barosu)</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 12px;">İstanbul Protokolü</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(İşkence iddialarının soruşturulmasında uyulması gereken uluslararası standart kurallar)</span></p> <ol style="list-style-type: upper-alpha;"> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="text-decoration: underline; font-variant: small-caps; font-size: 12px;">İşkence, insanlıkdışı ve aşağılayıcı muamele ve ceza yasağı</span> </span> <ol> <li><span style="font-size: 12px;">Cezaevi tutumundan kaynaklanan işkence ve kötü muamele ve bu konudaki uluslararası standartların farkında olma;</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">Cezanın infaz biçiminden kaynaklanan işkence ve insanlıkdışı durumlar; </span> <p><span style="font-size: 12px;">a). Ağırlaştırılmış müebbet ve benzeri infaz rejimlerinde durum;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">b). Hücre cezası ya da hücrede tutma;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">c). Özel dikkat gerektiren mahpus kategorileri</span></p> </li> <li><span style="font-size: 12px;">Cezaevindeki tutma koşullarından kaynaklanan durumlar; </span> <p><span style="font-size: 12px;">a). Barınma; havalandırma ve aydınlatma</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">b). Hijyen;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">c). Giyim (Tek tip kıyafet uygulaması da irdelenecek)</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">d). Beslenme;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">e). Açık havaya çıkma ve egzersiz</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> </li> </ol> </li> <li><span style="font-size: 12px; text-decoration: underline; font-variant: small-caps; font-size: 12px;">Cezaevinde sağlığa erişim ve insanlıkdışı muamele </span> <p><span style="font-size: 12px;">a). Cezaevlerinin sağlık koşullarına ilişkin standartlar</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">b). Sağlık bakımına erişim hakkı</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">c). Cezaevindeki sağlık personelinin görev ve yükümlülükleri ile açlık grevi ve ölüm oruçları bağlamında sağlığa erişim</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">d). Özel sağlık bakımı gerektiren mahpusların sağlığa erişimi</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">e). Cezaevinde ölümcül hastalıkların tedavisi;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">f). Psikolojik sorunları olan mahpusların sağlık bakımına erişimi;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> </li> </ol> <p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ÖĞLEDEN SONRA</span></strong></span></p> </li> <li><span style="font-size: 12px;">Oturum </span> <p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-variant: small-caps; color: red;">Cezaevlerinde günlük yaşam </span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-variant: small-caps; color: red;">ve </span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-variant: small-caps; color: red;">dış dünyayla iletişim</span></strong></span></p> <p><span style="font-variant: small-caps; font-size: 12px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Sunum: </span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong>Av. Hasan Kemal ELBAN</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi)</span></p> <p><span style="font-variant: small-caps; font-size: 12px;"> </span></p> <ol style="list-style-type: upper-alpha;"> <li><span style="font-variant: small-caps; font-size: 12px;">Cezaevlerinde gündelik yaşam düzeni </span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-variant: small-caps; font-size: 12px;">Mahpusların dış dünyayla iletişimleri</span> </span> <ul style="list-style-type: square;"> <li><span style="font-size: 12px;">(a). Mektuplaşma- Telefon</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(b). Ziyaret</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(c). TV, internet, süreli yayınlar ve kitaplar</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(d).Avukata erişim</span></li> </ul> </li> </ol> <p><span style="font-variant: small-caps; font-size: 12px;"> </span></p> <ul style="list-style-type: square;"> <li><span style="font-size: 12px;">(a). Çalışma</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(b). Eğitim ve kültürel etkinlikler</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(c). Dini uygulamalar</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(d).Dışarıdaki yaşama hazırlık </span> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> </li> </ul> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> </li> <li><span style="font-size: 12px;">III.Oturum </span> <p><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-variant: small-caps; color: red;">Şikâyet, Disiplin ve Denetim usulleri</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Sunum: </span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong>Av. Nergiz Tuba ASLAN</strong> (İzmir Barosu)</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <ul style="list-style-type: square;"> <li><span style="font-size: 12px;">(a). Mahpusların şikâyet hakkı;</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(b).Disiplin ve disiplin cezaları;</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(c). İnfaz Hakimliği’nin yargısal denetim fonksiyonu ve yargılama usulleri ile yargısal karar pratikleri;</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(d).İdari denetim (teftiş);</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">(e). İç denetim ve bağımsız insan hakları kurumlarının denetimleri;</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> </li> <li><span style="font-size: 12px;">Oturum</span></li> </ol> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-variant: small-caps; color: red;">İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi </span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-variant: small-caps; color: red;">ve </span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-variant: small-caps; color: red;">Anayasa Mahkemesi’nin </span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-variant: small-caps; color: red;">içtihatlarında cezaevlerinde insan haklarının korunması</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Sunum: </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Prof. Dr. Osman Doğru</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İnsan Hakları Anabilimdalı Bşk)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-variant: small-caps; font-size: 12px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(a). Yaşam hakkı ve işkence yasağı;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(b). Kişi özgürlüğü ve güvenliği bağlamında infaz;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(c). Cezaevinde özel yaşama saygı hakkının özel görünümleri;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(d). Cezaevinde çalışma – kölelik ve kulluk yasağı çatışması;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(e). Cezaevinde ifade özgürlüğü;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(f). Cezaevinde adil yargılanma hakkının ve etkili başvuru yol hakkı;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">(g). Olağanüstü hal bağlamında cezaevlerinde insan haklarının korunması;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></p> <p> </p>