CEZAEVLERİ VE İNFAZ REJİMİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞTAY

CEZAEVLERİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI ÇALIŞTAY PROGRAMI

 

CEZAEVLERİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

ÇALIŞTAYI

 

AYRINTILI PROGRAMANTALYA – 10 Mart 2018- Cumartesi


SABAH

 1. Oturum

  Cezaevlerinde insan onurunun korunması ve sürdürülmesi

  Sunumlar:


  Mustafa EREN – Berivan KORKUT

  (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Uzmanları)


  Av. Münip ERMİŞ

  (Antalya Barosu)


  İstanbul Protokolü

  (İşkence iddialarının soruşturulmasında uyulması gereken uluslararası standart kurallar)

  1. İşkence, insanlıkdışı ve aşağılayıcı muamele ve ceza yasağı
   1. Cezaevi tutumundan kaynaklanan işkence ve kötü muamele ve bu konudaki uluslararası standartların farkında olma;
   2. Cezanın infaz biçiminden kaynaklanan işkence ve insanlıkdışı durumlar;

    a). Ağırlaştırılmış müebbet ve benzeri infaz rejimlerinde durum;

    b). Hücre cezası ya da hücrede tutma;

    c). Özel dikkat gerektiren mahpus kategorileri

   3. Cezaevindeki tutma koşullarından kaynaklanan durumlar;

    a). Barınma; havalandırma ve aydınlatma

    b). Hijyen;

    c). Giyim (Tek tip kıyafet uygulaması da irdelenecek)

    d). Beslenme;

    e). Açık havaya çıkma ve egzersiz


  2. Cezaevinde sağlığa erişim ve insanlıkdışı muamele

   a). Cezaevlerinin sağlık koşullarına ilişkin standartlar

   b). Sağlık bakımına erişim hakkı

   c). Cezaevindeki sağlık personelinin görev ve yükümlülükleri ile açlık grevi ve ölüm oruçları bağlamında sağlığa erişim

   d). Özel sağlık bakımı gerektiren mahpusların sağlığa erişimi

   e). Cezaevinde ölümcül hastalıkların tedavisi;

   f). Psikolojik sorunları olan mahpusların sağlık bakımına erişimi;


  ÖĞLEDEN SONRA

 2. Oturum

  Cezaevlerinde günlük yaşam

  ve

  dış dünyayla iletişim

   

  Sunum:


  Av. Hasan Kemal ELBAN

  (Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi)

   

  1. Cezaevlerinde gündelik yaşam düzeni
  2. Mahpusların dış dünyayla iletişimleri
   • (a). Mektuplaşma- Telefon
   • (b). Ziyaret
   • (c). TV, internet, süreli yayınlar ve kitaplar
   • (d).Avukata erişim

   

  • (a). Çalışma
  • (b). Eğitim ve kültürel etkinlikler
  • (c). Dini uygulamalar
  • (d).Dışarıdaki yaşama hazırlık
 3. III.Oturum

  Şikâyet, Disiplin ve Denetim usulleri


  Sunum:


  Av. Nergiz Tuba ASLAN (İzmir Barosu)


  • (a). Mahpusların şikâyet hakkı;
  • (b).Disiplin ve disiplin cezaları;
  • (c). İnfaz Hakimliği’nin yargısal denetim fonksiyonu ve yargılama usulleri ile yargısal karar pratikleri;
  • (d).İdari denetim (teftiş);
  • (e). İç denetim ve bağımsız insan hakları kurumlarının denetimleri;


 4. Oturum

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi

ve

Anayasa Mahkemesi’nin

içtihatlarında cezaevlerinde insan haklarının korunması


Sunum:


Prof. Dr. Osman Doğru

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İnsan Hakları Anabilimdalı Bşk)

 

(a). Yaşam hakkı ve işkence yasağı;

(b). Kişi özgürlüğü ve güvenliği bağlamında infaz;

(c). Cezaevinde özel yaşama saygı hakkının özel görünümleri;

(d). Cezaevinde çalışma – kölelik ve kulluk yasağı çatışması;

(e). Cezaevinde ifade özgürlüğü;

(f). Cezaevinde adil yargılanma hakkının ve etkili başvuru yol hakkı;

(g). Olağanüstü hal bağlamında cezaevlerinde insan haklarının korunması;