SAVUNMAYI SAVUNMAK İÇİN, 24 ŞUBATTA ANKARA'DAYIZ. SENSİZ BİR EKSİĞİZ.