STAJA BAŞLAMA İŞLEMLERİ

STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ LÜTFEN TIKLAYINIZ...

BAŞVURUSU DİLEKÇESİ - EK (1)  
 
TAAHHÜTNAME - EK (2)
  
AVUKAT MUVAFAKATNAMESİ - EK (3) 
 
BİLDİRİM KAĞIDI - EK (4)
 
 RAPOR YAZISI - EK (5) ( TEK AVUKAT)
 
TAKDİM YAZISI - EK (6)