ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİNİN TAPU DEVİR İŞLEMLERİNDE AVUKATLAR TARAFINDAN VEKALETNAMELERDE YAPILAN ASLI GİBİDİR İŞLEMİ İLE İLGİLİ AÇILAN DAVADA 12/11/2020 TARİHİNDE 2020/499 E. 2020/946 K. SAYILI KARAR VERİLMİŞTİR.