HSK GENEL KURULUNUN ÜLKE ÇAPINDA SALGIN RİSKİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA ALDIĞI 30/03/2020 TARİHLİ KARARI

 

HSKGENELKURUL.pdf